Uitgelicht

Vogelvereniging Rijnmond

Kanarievereniging bestrijdt eenzaamheid in de wijk

De Vogelvereniging Rijnmond is een kleine club in Charlois waar mensen in een ongedwongen sfeer hun passie voor vogels kunnen delen. Voorzitter Tino Simons en penningmeester Henk van Eerden zetten zich met hart en ziel in voor de vereniging. Maar ook voor heel veel andere initiatieven die in de wijk aangeboden worden. Zo vormt de vogelvereniging een spil in het sociale leven in de wijk op Rotterdam-Zuid.

In de bestuurskamer legt Simons zijn passie voor de kanarie uit: “Ik houd me bezig met kleurkanaries en postuurkanaries. Je hebt ook zangkanaries, maar daar heb ik minder mee. Mijn vader had thuis postduiven. Dat vond ik helemaal niks, maar een vriend van hem had kanaries. Toen we een keer op visite gingen, zag ik die vogeltjes en dacht: ja, dat vind ik wel leuk.”
Henk van Eerden is penningmeester van de vereniging. Hij nam de kanaries van zijn opa over: “Mijn opa stelde één voorwaarde: word lid van een vereniging, daar leer je hoe je met die beestjes moet omgaan.”

Tanende belangstelling
“Vroeger was de vereniging je uitlaadklep”, vervolgt Van Eerden. “In je kleine arbeiderswoninkje had je wel je hobby, maar dat deelde je op de vereniging. Dat was het middelpunt van je leven.” Simons wijdt het aan individualisering van de maatschappij: “Mensen sluiten zich nu veelal op in hun eigen leven en delen dat via sociale media. Kijk maar naar onze club: wij hebben momenteel nog veertig leden. Een fractie van ons ledenaantal in het verleden.”
Voor Van Eerden en Simons is de locatie van hun verenigingsgebouw belangrijk. Het is hard nodig om een plek als deze in stand te houden, weet Van Eerden: “De sociale voorzieningen in de wijken verdwijnen langzaam maar zeker. In de bestrijding van eenzaamheid, willen wij koste wat kost hier blijven. Dus ja, als er voor de bingoavond plek nodig is, dan mogen ze hier komen. En het is geweldig te zien, dat er dan meerdere rollators en scootmobiels op het terrein geparkeerd staan. Dat toont in mijn ogen aan dat wij voorzien in een behoefte die steeds minder vaak beschikbaar is. Wat wij hier bieden, is een oplossing voor de vereenzaming in de wijk.”

Jaarlijkse vogelshow
Het jaarlijkse hoogtepunt binnen de vereniging is de grote vogelshow. “Een evenement waarvoor we ondersteuning krijgen vanuit de stichting Bevordering van Volkskracht”, stelt Simons. En volgens Van Eerden is die steun onontbeerlijk: “Vroeger maakten we een catalogus voor de show en die stond vol advertenties van lokale ondernemers. Dat gebeurt niet meer. Zonder financiële hulp van stichtingen als Volkskracht kunnen we aankleding, keurmeesters en het eten voor vrijwilligers echt niet betalen.”