Quickscan

Wordt de aanvraag ingediend ten behoeve van een rechtspersoon of een natuurlijk persoon?