De Volkskracht stichtingen

Wie zijn wij?

Stichting Bevordering van Volkskracht is een vermogensfonds. Het geld dat oprichter Willem Burger in 1923 ter beschikking stelde, wordt belegd.

De opbrengsten hiervan komen ten goede aan iedereen in Rotterdam. Daarbij is het doel: de bevordering van het geestelijke en lichamelijke welzijn van de bevolking van Rotterdam. Vrij vertaald: het leven van de Rotterdammers verbeteren. In al die jaren sinds de oprichting, is er heel veel bereikt. Van circusfestivals tot tandartshulp voor daklozen en van tentoonstellingen voor kinderen tot groene stadstuinen.

Meer dan die ene stichting
Inmiddels is ‘Volkskracht’ veel meer dan die ene stichting van de heer Burger. Alle stichtingen onder Volkskracht hebben een eigen specifiek doel, maar allemaal zijn ze bedoeld om de levens van de Rotterdammers beter te maken. Het voordeel van samenwerking onder de vlag van Volkskracht is dat er één gezamenlijk secretariaat is en de bestuursleden van Volkskracht ook lid zijn van de besturen van de overige stichtingen (met uitzondering van Stichting Bekker-la Bastide-Fonds).

In het overzicht links op deze pagina vind je alle stichtingen onder de vlag van Volkskracht, ook de Stichting Bevordering van Volkskracht zelf.

Doe een voorstel
Volkskracht is afhankelijk van de ideeën in de stad. Rotterdammers met een goed idee kunnen rekenen op steun. Klik op de knop hieronder om je aanvraag in te dienen.