De Volkskracht stichtingen

Wie zijn wij?

Stichting Bevordering van Volkskracht is een vermogensfonds. Het geld dat oprichter Willem Burger in 1923 ter beschikking stelde, wordt belegd. Uit de opbrengsten doet de stichting uitkeringen volgens de doelstelling die Burger heeft bepaald. Vrij vertaald: het leven van de Rotterdammers verbeteren.

Inmiddels is ‘Volkskracht’ veel meer dan die ene stichting van de heer Burger. Oorspronkelijk waren er Stichting Bevordering van Volkskracht, voor aanvragen gedaan door rechtspersonen, en Stichting Bekker-la Bastide-Fonds voor aanvragen gedaan door individuele personen. Vervolgens sloten de J.E. Jurriaanse Stichting, Stichting Kleijn van Willigen-Goddard, de Van Leeuwen Van Lignac Stichting, Stichting Ivo Opstelten Fonds en Stichting Neyenburgh aan bij Volkskracht. De voormalige Stichting H.M.A. Schadee-fonds en de voormalige Stichting Swart van Essen hebben hun vermogen ingebracht in Stichting Bevordering van Volkskracht. Volkskracht zelf richtte Stichting Volkskracht Historische Monumenten en Stichting Volkskracht Natuurmonumenten op.

Al die gelieerde stichtingen hebben, ieder vanuit hun specifieke doelstelling, tot doel de levens van de Rotterdammer te verbeteren. Twee stichtingen kijken breder. De J.E. Jurriaanse Stichting mag landelijk opereren, al ligt de nadruk op de provincie Zuid-Holland. Ook draagt zij landelijk bij aan de drukkosten van boeken. En de Stichting Bekker-la Bastide-Fonds verleent steun aan individuele personen in de stadsregio’s Rotterdam en Amsterdam. Aanvragen gaan via bemiddeling van het maatschappelijk werk. Ook steunt zij personen die studeren in Rotterdam of Amsterdam.

Aan Stichting Bekker-la Bastide-Fonds werden overigens de vermogens toevertrouwd van Prinses Margrietfonds (Nationaal Monument voor de Koopvaardij), Stichting E. Deddes Fonds, Stichting Maria Moll, Stichting Mevrouw Blom-Mourits Fonds en Stichting De Lodewijk Pincoffs Studiebeurs.

Tot slot zijn er drie stichtingen verantwoordelijk voor het beheer van alle beleggingen van voornoemde stichtingen:
Stichting Administratiefonds Rotterdam
Stichting Administratiefonds Volkskracht
Stichting New Horizon

Om haar doelstelling te bereiken is Volkskracht afhankelijk van initiatieven uit de stad. Rotterdammers met een goed initiatief kunnen rekenen op steun. Er is een gezamenlijk secretariaat voor de genoemde stichtingen. Daarnaast zijn de bestuursleden van Volkskracht ook de bestuursleden van deze stichtingen, met uitzondering van Stichting Bekker-la Bastide-Fonds.