De Volkskracht stichtingen

Het bestuur van Stichting Bevordering van Volkskracht verklaart te voldoen aan de FIN-normen Goed Bestuur en heeft daartoe de Jaarlijkse Verklaring naleving FIN-normen Goed Bestuur ingediend, welke periodiek getoetst wordt. Dit is voor het laatst gebeurd in 2022.
FIN Code Goed Bestuur label