Van Leeuwen Van Lignac Stichting

Abraham van Leeuwen richtte op 19 mei 1995 de Van Leeuwen Van Lignac Stichting op. De heer Van Leeuwen werd in 1918 in Rotterdam geboren. Door hard werken en creatief ondernemen slaagde hij erin enkele succesvolle bedrijven op te bouwen. Het Nederlands Talen Instituut en Lekturama zijn nog altijd bekende bedrijven die hij opzette. Bij zijn overlijden in 2001 ging een deel van zijn vermogen over naar de Van Leeuwen Van Lignac Stichting.

De stichting wil het geestelijke en lichamelijke welzijn van de Rotterdamse bevolking bevorderen. Dit in het bijzonder door steun aan eenzame ouderen, ouderen in bejaardenhuizen of ziekeninrichtingen en jonge kinderen in verzorgingsinrichtingen of ziekeninrichtingen.

Kijk of u in aanmerking komt voor subsidie door deze vragen te beantwoorden. U ziet dan ook gelijk bij welke stichting u subsidie aan kunt vragen.

Per project kunt u bij één Volkskrachtstichting een verzoek indienen. Het bestuur van de Stichting Bevordering van Volkskracht kan zelf beslissen een verzoek onder te brengen bij een andere Volkskrachtstichting. Wilt u dat niet, geef dit dan bij het indienen van uw aanvraag al aan.

Uw subsidieaanvraag moet minimaal drie maanden voor de start van uw project binnen zijn. Heeft u een aanvraag ingediend, dan ontvangt u altijd een ontvangstbevestiging. Eventueel neemt een van de bestuursleden contact met u op. U kunt dan zelf een afspraak met hem of haar maken. Een gesprek voorafgaand aan een subsidieaanvraag is helaas niet mogelijk. De behandeling van een verzoek duurt meestal één tot drie maanden. Zodra het bestuur een besluit heeft genomen, ontvangt u hierover schriftelijk bericht.

Bij de toekenning van een aanvraag hanteert het bestuur een absolute bovengrens van 50% voor een bijdrage aan de benodigde financiering van een project.

Onze stichtingen behouden zich het recht voor om met andere fondsen te overleggen over de inhoud van de ingediende aanvraag.

U kunt alleen via onze online aanvraagapplicatie een aanvraag indienen. Klik hier voor de Quickscan.

Het aanvraagformulier moet in het Nederlands ingevuld zijn. Zorg ervoor dat het (mede)ondertekend is door de directeur of een bestuurslid van de organisatie, die gemachtigd is te handelen voor en namens de rechtspersoon. De Stichting Bevordering van Volkskracht neemt alleen volledig ingevulde formulieren mét de daarbij gevraagde documentatie en correcte ondertekening in behandeling.