Stichting Volkskracht Historische Monumenten

Stichting Volkskracht Historische Monumenten heeft als doel het aankopen, restaureren en instandhouden van monumenten die vallen onder de Monumentenwet. De stichting koopt alleen monumenten aan wanneer dit van essentieel belang is voor het behoud ervan. Wanneer blijkt dat een gebouw ook zonder de stichting behouden kan blijven, trekt de stichting zich terug. Verder moet het monument worden gebruikt voor een maatschappelijke activiteit die past binnen de doelstellingen van de stichtingen van Volkskracht. 

De stichting geeft geen subsidies. Sluit uw project wel aan bij de doelstelling van deze stichting? Vraag dan rechtstreeks subsidie aan bij de Stichting Bevordering van Volkskracht.