Stichting Neyenburgh

Stichting Neyenburgh bestaat sinds 1950. Zij werd opgericht door de heer mr. C.M. van Sillevoldt Jr, directeur-grootaandeelhouder van rijst- en specerijenhandel C.M. van Sillevoldt B.V. Dit bedrijf is vooral bekend van merknaam ‘Silvo’. In Stichting Neyenburgh zijn indertijd de aandelen van de vennootschap ingebracht. In 2004 is het rijstbedrijf verkocht aan de Franse Marbour Groep en het specerijenbedrijf aan het Amerikaanse beursgenoteerde bedrijf McGormick.

Tot 1 juli 2016 werd het volledige jaarlijkse uitkeringsbudget verdeeld: twee derde aan het Oranjefonds en een derde aan Stichting Bevordering van Volkskracht. Het verzoek daarbij was altijd het geld uit te geven volgens de bij die fondsen bestaande gedragsregels.

Sinds 1 juli 2016 maakt de stichting volledig deel uit van de Volkskracht-familie. Ter introductie van de stichting zijn in de zomer van 2018 de Neyenburgh Awards uitgereikt. Een bijzondere dag met als motto: Stichting Neyenburgh helpt Rotterdammers Rotterdam helpen.

Stichting Neyenburgh geeft financiële steun aan rechtspersonen die zich in Rotterdam richten op:

  • Het (doen) bevorderen van de geestelijke en lichamelijke volksgezondheid, het (doen) ondersteunen en (het doen) verzorgen van de huisvesting en verzorging van bejaarde personen
  • Het (doen) verlenen van steun aan het geestelijke en sociale werk van de Nederlandse Hervormde kerk en van die christelijke kerkelijke instellingen die daarvoor in aanmerking komen. Dit overigens als uitzondering op de wens van de oprichter van de Stichting Bevordering van Volkskracht de heer Burger.

Kijk of u in aanmerking komt voor subsidie door deze vragen te beantwoorden. U ziet dan ook gelijk bij welke stichting u subsidie aan kunt vragen.

Per project kunt u bij één Volkskrachtstichting een verzoek indienen. Het bestuur van de Stichting Bevordering van Volkskracht kan zelf beslissen een verzoek onder te brengen bij een andere Volkskrachtstichting. Wilt u dat niet, geef dit dan bij het indienen van uw aanvraag al aan.

Uw subsidieaanvraag moet minimaal drie maanden voor de start van uw project binnen zijn. Heeft u een aanvraag ingediend, dan ontvangt u altijd een ontvangstbevestiging. Eventueel neemt een van de bestuursleden contact met u op. U kunt dan zelf een afspraak met hem of haar maken. Een gesprek voorafgaand aan een subsidieaanvraag is helaas niet mogelijk. De behandeling van een verzoek duurt meestal één tot drie maanden. Zodra het bestuur een besluit heeft genomen, ontvangt u hierover schriftelijk bericht.

Bij de toekenning van een aanvraag hanteert het bestuur een absolute bovengrens van 50% voor een bijdrage aan de benodigde financiering van een project.

Onze stichtingen behouden zich het recht voor om met andere fondsen te overleggen over de inhoud van de ingediende aanvraag.

U kunt alleen via onze online aanvraagapplicatie een aanvraag indienen. Klik hier voor de Quickscan.

Het aanvraagformulier moet in het Nederlands ingevuld zijn. Zorg ervoor dat het (mede)ondertekend is door de directeur of een bestuurslid van de organisatie, die gemachtigd is te handelen voor en namens de rechtspersoon. De Stichting Bevordering van Volkskracht neemt alleen volledig ingevulde formulieren mét de daarbij gevraagde documentatie en correcte ondertekening in behandeling.