Stichting Kleijn van Willigen-Goddard

Stichting Kleijn van Willigen-Goddard bevordert het geestelijk en cultureel welzijn van de Rotterdamse samenleving. Naar wens van de inmiddels overleden naamgeefster van de stichting mevrouw Kleijn van Willigen-Goddard gaat de voorkeur uit naar de aankoop van (oude) muziekinstrumenten voor jonge talentvolle musici. De stichting neemt geen subsidieaanvragen in behandeling.

In 2011 kocht de Stichting op verzoek van het Rotterdams Philharmonisch Orkest een antieke altviool. Inmiddels is ook een tweede altviool aangeschaft en beide zijn in bruikleen gegeven aan het orkest. De instrumenten blijven eigendom van de Stichting Kleijn van Willigen-Goddard.