Stichting Bevordering van Volkskracht

Rotterdam is gemaakt met Volkskracht. Iedereen die een goed plan heeft voor Rotterdam kan subsidie aanvragen bij Volkskracht. Sinds onze oprichting in 1923 hebben we veel (mede) mogelijk gemaakt. Van heavy-metalconcerten tot circusfestivals en van kindermoestuintjes tot de verbouwing van sportclubs en culturele instellingen. Volkskracht geeft financiële steun aan Rotterdamse instellingen op het gebied van volksontwikkeling en vormingswerk, sport en recreatie, gezondheidszorg, maatschappelijke dienstverlening, wetenschap, kunst en cultuur, kinderbescherming en kinderzorg, bouwkunde en natuur en milieu. Uitgesloten zijn godsdienstige en politieke projecten, exploitatietekorten en uitwisselingsprojecten.

De stichtingen, vrijwel allemaal vermogensfondsen, doneren met elkaar meer dan 5 miljoen euro per jaar. Dat geld komt ten goede aan iedereen in de stad, in alle lagen van de bevolking. Volkskracht is dan ook voor iedereen bereikbaar: elke Rotterdammer kan subsidie aanvragen. Dus kom maar op met uw plan voor de stad!

Stichting Bevordering van Volkskracht werd op 7 november 1923 opgericht door de Rotterdamse cargadoor Willem Simon Burger. Zijn doel: ‘bevordering van den geestelijken en lichamelijken welstand der mingegoede bevolking van Rotterdam’. De enige voorwaarde die Burger stelde: Volkskracht mag geen steun geven aan religieuze of politieke instellingen.

Burger werd in 1853 in Rotterdam geboren. Hij trouwde in 1896 met Hermina Helena van Gijen. Het echtpaar kreeg geen kinderen en bij het overlijden van Burger in 1933 was Stichting Bevordering van Volkskracht enig erfgenaam. Daarnaast kregen enkele Rotterdamse instellingen legaten, bij elkaar ruim 2,7 miljoen gulden. Al sinds 1933 vindt het secretariaat van Volkskracht gastvrij onderdak bij NautaDutilh Advocaten Notarissen Belastingadviseurs

Meer weten over Burger en Volkskracht? Lees dan Stimuleren van ontwikkeling. Stichting Bevordering van Volkskracht 1923-1998. De geschiedenis van een Rotterdams particulier fonds. U kunt dit opvragen bij ons secretariaat.

De Stichting Bevordering van Volkskracht heeft ten doel ‘de bevordering van het geestelijke en lichamelijke welzijn van de bevolking van Rotterdam‘. De stichting verstrekt financiële steun aan Rotterdamse instellingen op het gebied van volksontwikkeling en vormingswerk, sport en recreatie, gezondheidszorg, maatschappelijke dienstverlening, wetenschap, kunst en cultuur, kinderbescherming en kinderzorg, bouwkunde alsmede natuur en milieu.

Zoals de oprichter van Volkskracht, de heer W.S. Burger, heeft beschikt, betracht Volkskracht strikte onzijdigheid op godsdienstig en politiek gebied. Volkskracht steunt alleen rechtspersonen, dus
geen individuele personen.

Aanvragen voor exploitatietekorten en uitwisselingsprojecten worden niet gehonoreerd; hetzelfde geldt voor zonnepanelen c.a.

Kijk of u in aanmerking komt voor subsidie door deze vragen te beantwoorden. U ziet dan ook gelijk bij welke stichting u subsidie aan kunt vragen.

Per project kunt u bij één Volkskrachtstichting een verzoek indienen. Het bestuur van de Stichting Bevordering van Volkskracht kan zelf beslissen een verzoek onder te brengen bij een andere Volkskrachtstichting. Wilt u dat niet, geef dit dan bij het indienen van uw aanvraag al aan.

Uw subsidieaanvraag moet minimaal drie maanden voor de start van uw project binnen zijn. Heeft u een aanvraag ingediend, dan ontvangt u altijd een ontvangstbevestiging. Eventueel neemt een van de bestuursleden contact met u op. U kunt dan zelf een afspraak met hem of haar maken. Een gesprek voorafgaand aan een subsidieaanvraag is helaas niet mogelijk. De behandeling van een verzoek duurt meestal één tot drie maanden. Zodra het bestuur een besluit heeft genomen, ontvangt u hierover schriftelijk bericht.

Bij de toekenning van een aanvraag hanteert het bestuur een absolute bovengrens van 50% voor een bijdrage aan de benodigde financiering van een project.

Onze stichtingen behouden zich het recht voor om met andere fondsen te overleggen over de inhoud van de ingediende aanvraag.

U kunt alleen via onze online aanvraagapplicatie een aanvraag indienen. Klik hier voor de Quickscan.

Het aanvraagformulier moet in het Nederlands ingevuld zijn. Zorg ervoor dat het (mede)ondertekend is door de directeur of een bestuurslid van de organisatie, die gemachtigd is te handelen voor en namens de rechtspersoon. De Stichting Bevordering van Volkskracht neemt alleen volledig ingevulde formulieren mét de daarbij gevraagde documentatie en correcte ondertekening in behandeling.