Aanvraagprocedure tijdens Corona

Lopende projecten waaraan een van onze fondsen al een toekenning heeft gegeven
De door de regering afgekondigde maatregelen ter bestrijding van het coronavirus hebben een grote impact.
Als gevolg hiervan zullen veel activiteiten niet op de geplande data kunnen plaatsvinden. Wij begrijpen dat niet alle activiteiten doorgeschoven kunnen worden en zelfs moeten worden geannuleerd.

Bij het uitstellen van activiteiten of projecten in verband met het coronavirus zullen wij ons vanzelfsprekend coulant opstellen. Net als bij andere wijzigingen in een project verwachten we wel dat u ons informeert over uitstel zodra dat bekend is. Mocht uw activiteit of project in zijn geheel of gedeeltelijk worden geannuleerd, dan zullen wij samen met u bekijken wat de financiële gevolgen daarvan zijn. De afspraken in de toewijzingsbrief zijn leidend, maar wij zullen hier soepel mee omgaan.
Neem ook hierover contact met ons op via: secretariaat@volkskracht.nl onder vermelding van het aanvraagnummer. Wij nemen dan contact met u op.

Uitgangspunt is begrip voor alle organisaties die te maken hebben met deze situatie. Wij wensen u veel sterkte in deze roerige tijden.

Nieuwe aanvragen

Aanvragen kunnen gewoon worden ingediend. Uw aanvraag ontvangen wij graag op de gebruikelijke wijze via het online-aanvraagformulier.
Echter, wij vragen u hierbij wel te anticiperen op een mogelijke instandhouding dan wel aanscherping van de coronamaatregelen. Indien dit alsdan van invloed zal zijn op de uitvoering van geplande activiteit(en), dan verzoeken wij u naast de nieuwe aanvraag een alternatief plan en daarbij behorende begroting aan te leveren.

Bekker-la Bastide Fonds
Voor (lopende) aanvragen bij het Bekker-la Bastide Fonds kunt u contact opnemen via het e-mailadres: bekker@volkskracht.nl.