Aanvraag indienen

Benieuwd hoe bij Volkskracht en de aan haar gelieerde stichtingen, waaronder Stichting Bekker-la Bastide-Fonds, een aanvraag indienen werkt?

Stap 1: QuickScan
Via onze QuickScan* kun je snel zien of je plan voldoet aan de basisvoorwaarden om steun te krijgen van een van de stichtingen.

Je kunt overigens maar bij één van de stichtingen een aanvraag indienen. Let op: deze QuickScan zegt niets over het al dan niet toekennen van een donatie. Het bestuur kan besluiten je aanvraag bij een andere stichting onder te brengen dan waar je de aanvraag ingediend hebt. *Aan de uitkomst van deze scan kunt u dan ook geen rechten ontlenen.

Stap 2: Aanvraag
Het aanvraagformulier kun je tussentijds opslaan wanneer je nog niet alle informatie compleet hebt. 
Via de tips & tricks kan men de veel gestelde vragen raadplegen.