Aanvraag indienen

Benieuwd of u bij Volkskracht en de aan haar gelieerde stichtingen, waaronder Stichting Bekker-la Bastide-Fonds, een aanvraag kunt indienen?

Doorloop de quickscan en in een aantal stappen weet u of u voldoet aan de basisvoorwaarden.
Als dat het geval is, kunt u een aanvraag indienen. Let op: deze quickscan zegt niets over het al dan niet toekennen van een donatie. Per project kunt u bij slechts een van de stichtingen van Volkskracht een verzoek indienen. Echter, het bestuur kan uw subsidieaanvraag zelf onderbrengen bij een andere stichting van de aan Volkskracht gelieerde stichtingen. Een groot subsidiebedrag wordt soms ook over meerdere stichtingen verdeeld.
Aan de uitkomst van deze scan kunt u dan ook geen rechten ontlenen.