Privacy verklaring

Privacyverklaring van:
Stichting Bevordering van Volkskracht
J.E. Jurriaanse Stichting
Stichting Kleijn van Willigen-Goddard
Van Leeuwen Van Lignac Stichting
Stichting Ivo Opstelten Fonds
Stichting Neyenburgh
Stichting Bekker-la Bastide-Fonds
Hierna gezamenlijk te noemen: “Volkskracht”

In deze Privacyverklaring staat beschreven wat Volkskracht met uw persoonsgegevens doet.